Over Erasmusbeurs.nl

Erasmusbeurs.nl is de site voor studenten die naar het buitenland willen om te studeren of stage te lopen. We proberen je een overzicht te geven van wat de mogelijkheden zijn qua financiering. Helaas zijn de officiele kanalen soms slechts moeilijk te vinden, zijn hun campagnes niet duidelijk genoeg en valt het qua informatievoorziening ook vaak tegen. Erasmusbeurs.nl probeert daarom hier en daar de gaten op te vullen met nuttige informatie voor studenten in het buitenland. We zullen vanuit dit portaal daarom de nodige informatie verstrekken over het studeren in het buitenland. Waar je precies moet zijn en aan welke eisen je moet voldoen om aan bepaalde beurzen, waaronder de erasmus beurs, te voldoen.
We sturen je de juiste richting op, richting de officiele kanalen.
Tevens laten we je weten waar je zoal aan moet denken als je op stage gaat naar het buitenland of besluit om in het buitenland te studeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verzekeringen, IB groep, tijdelijke kamerhuur of verblijfplaats, etc.

En wie kan studenten met de wens om te studeren in het buitenland het beter vertellen dan een team van ervaringsdeskundigen? Het team van erasmusbeurs.nl heeft zelf de nodige buitenland ervaring opgedaan en kan daarom vertellen waar je vooral op moet letten!

Blijf daarom op de hoogte van de vorderingen die deze website zal maken! De informatie zal wellicht nog niet altijd compleet zijn, wel proberen we je in ieder geval in de juiste richting te sturen voor jouw stage of (af-)studeren in het buitenland!

Een van de gestelde doelen is om per land een overzicht te geven van aandachtspunten voor stage of studeren in het buitenland.

9 thoughts on “Over Erasmusbeurs.nl

 1. Ilmari Brinkman

  Hallo,

  Voor mijn stage wil ik graag naar het buitenland.
  Mijn vraag is of het mogelijk is om een Erasmusbeurs te krijgen wanneer ik vier dagen in de week zou werken bij het stagebedrijf? Omdat fulltime een vereiste is.
  Graag hoor ik van u, bij voorbaat dank!

  Vriendelijke groet,
  Ilmari Brinkman

 2. Greetje van Beers

  beste lezer,

  kunnen jullie ook informatie geven over de regels wanneer buitenlandse stagiaires die naar Nederland komen voor 3 maanden?
  onze organisatie wil nl. in de zomermaanden een 3tal stagiaires naar Nederland laten komen, zodat zij kunnen stage lopen bij een designbureau.

  ik hoor heel graag uw reactie.

  met groet,
  Greetje van Beers
  Desginlink?Yard9

 3. Suzanne

  Beste lezer, voor mijn balletstudie wil ik graag naar het buitenland. Mijn vraag is of het mogelijk is om een Erasmusbeurs te krijgen terwijl ik verder niet ingeschreven sta aan een Nederlandse HBO-instelling. Ik heb middelbare school (VWO) met een parallele balletopleiding afgemaakt. Dank voor jullie reactie. Vriendelijke groeten, Suzanne.

 4. A. Hendriks

  Prof. Dr. JP van Hooff, hoogleraar Nefrologie/Niertransplantatie heeft een mail ontvangen van een Tsjechische studente om in aanmerking te komen voor een Erasmusbeurs. Hij is echter al 3 jaar met emeritaat. Svp het verzoek bij deze om hem van jullie lijst te verwijderen. Zijn mailadres is johannes.van.hooff@mumc.nl
  Bij voorbaat dank, secretaressse Nefrologie
  MUMC Maastricht

 5. Daphnee Pattiwael

  Beste lezer(es),

  Kom ik ook in aanmerking voor een erasmusbeurs als ik stage ga lopen op de Nederlandse Antillen b.v Curacao ?

  Grtjs,
  Daphnee

 6. Joop Visser

  Beste lezer,
  Mijn dochter heeft een stageplaats aangeboden gekregen op Saba en St. Eustatius, vallen deze eilanden onder Nederland en komt zij in aanmerking van een Erasmus beurs?

 7. Tae Harte & Ingrid Captain

  Geachte lezer,

  In de opsomming van ‘de volledige lijst van deelnemde Erasmuslanden’ viel het ons op dat Aruba (als deel van het Koninkrijk der Nederlanden, gelegen in de Caraïbben) niet in het lijstje voorkomt.

  Ondergetekenden vormen het coördinatieteam voor minoren op IPA (Instituto Pedagogico Arubano), dat opleidingen op het gebied van onderwijs verzorgt.

  Wij zouden graag van u willen vernemen welke procedure wij dienen te volgen om ook als ‘deelnemend land’ van de Erasmusbeurs genoemd te kunnen worden.

  Alvast onze dank voor uw reactie.

  Met vriendelijke groet,
  Ingrid Captain en Tae Harte, coördinatieteam minoren IPA

 8. M. Mosch

  Geachte mijnheer, mevrouw,

  Voor mijn studie is een internationale stage een verplichting. Na veel moeite te hebben gedaan voor het vinden van deze stage, heb ik een stage gevonden in Londen!

  Nu heeft mijn onderwijsinstelling tegenstrijdige informatie aan mij verschaft met betrekking tot de aanvraag van een beurs. Mij is verteld dat mijn aanvraag pas kon worden ingediend wanneer mijn stage helemaal rond was. Echter, toen dat het geval was en ik mijn aanvraag indiende, is het afgekeurd op grond dat ik te laat was.

  Ik ben erg teleurgesteld en gefrustreerd in het systeem, aangezien ik door een fout van mijn onderwijsinstelling nu een beurs misloop waar ik recht op heb, terwijl u zich kunt voorstellen dat de kosten in Londen erg hoog oplopen…

  Is hier nog iets aan te veranderen? Of ben ik de dupe van een fout van mijn onderwijsinstelling?

  Alvast bedankt.

  Met vriendelijke groet,

  M. Mosch

 9. T.Heeres

  Hallo,
  ik wist niet precies of dit de correcte manier is maar kon verder geen mail adres vinden voor contact.
  Mijn zoon gaat in februari 2017 stage lopen in Oeganda voor zijn opleiding verpleegkundige. Van zijn school heb ik begrepen dat hier vanuit de Erasmus beurs geen vergoedingen voor zijn. Ik begrijp uit het lezen van deze website dat dit alleen geldt voor stage in Europa maar ik begrijp ook dat uw organisatie deze beurs heeft om te ‘stimuleren’ en om studenten een ‘kans’ te geven stage in het buitenland te lopen.
  Volgens mijn bescheiden mening is stage in Oeganda een ervaring ‘of a lifetime’
  Graag uw reactie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.